XtGem Forum catalog

Đáp án đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 7 trường THCS Kim Đồng năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đáp án đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 7 trường THCS Kim Đồng năm 2015

Đề và Đáp án đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 7 trường THCS Kim Đồng năm 2015

ĐỀ TOÁN 7 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

(Thi gian làm bài 45 phút) 

Bài 1 (1 điểm) Mở ngoặc rồi tính:

7989 – (5678 + 3999) + (678 – 3999)

Bài 2 (3 điểm) Tính giá trị biểu thức:

Bài 3 (3 điểm) Tìm x biết:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một vài trái tim được hàn gắn, một vài trái tim nát tan, mặc dù chẳng bao giờ có ai muốn vậy, bởi tình yêu luôn được thề thốt đầu bạc răng long. Tôi đã khóc, và cầu nguyện, và van xin, chỉ mong tình yêu bền vững. Hy vọng là tất cả những gì tôi cần, và đau đớn là tất cả những gì tôi tìm thấy.
Some hearts are broken and mended, others are shattered or torn, although it was never intended, for love is eternally sworn, I've cried and prayed and pleaded, for that love to hold its ground. Hope was all I needed, and pain was all I found.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên