Đáp án đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 7 trường THCS Kim Đồng năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đáp án đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 7 trường THCS Kim Đồng năm 2015

Đề và Đáp án đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 7 trường THCS Kim Đồng năm 2015

ĐỀ TOÁN 7 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

(Thi gian làm bài 45 phút) 

Bài 1 (1 điểm) Mở ngoặc rồi tính:

7989 – (5678 + 3999) + (678 – 3999)

Bài 2 (3 điểm) Tính giá trị biểu thức:

Bài 3 (3 điểm) Tìm x biết:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Công lý mà tình yêu mang lại là sự đầu hàng, công lý mà luật pháp mang lại là sự trừng phạt.
Justice that love gives is a surrender, justice that law gives is a punishment.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t