Teya Salat

B. Activities in seasons (Phần 1-3 trang 138-139 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 13: Activities and The seasons


B. Activities in seasons (Phần 1-3 trang 138-139 SGK Tiếng Anh 6)


B. Activities in seasons (Phần 1-3 trang 138-139 SGK Tiếng Anh 6)

a) We often play volleyball in the spring. (Chúng tôi thường chơi bóng chuyền vào mùa xuân.)


b) They sometimes go sailing in the fall. (Đôi khi họ đi bơi thuyền vào mùa thu.)


c) I often go swimming in the summer. (Tôi thường hay đi bơi vào mùa hè.)


d) She usually plays badminton in the fall. (Cô ấy thường chơi cầu lông vào mùa thu.)


e) We always play basketball in the winter. (Chúng tôi luôn luôn chơi bóng rổ vào mùa đông.)


f) He never goes fishing in the winter. (Cậu ta không bao giờ đi câu cá vào mùa đông.)


2. Write lists of things you do in the different seasons.


(Viết danh sách những thứ bạn làm vào các mùa khác nhau.)


a) spring: go walking, have a picnic, go to the zoo, ..., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dù chúng ta có lang thang tới đâu, hạnh phúc cũng được tìm thấy trong phạm vi hẹp, và ở giữa những điều trong tầm với của chúng ta.
What ever our wandering our happiness will always be found within a narrow compass, and in the middle of the objects more immediately within our reach.
Edward Bulwer
Lytton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên