Polaroid

B. Activities in seasons (Phần 1-3 trang 138-139 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 13: Activities and The seasons


B. Activities in seasons (Phần 1-3 trang 138-139 SGK Tiếng Anh 6)


B. Activities in seasons (Phần 1-3 trang 138-139 SGK Tiếng Anh 6)

a) We often play volleyball in the spring. (Chúng tôi thường chơi bóng chuyền vào mùa xuân.)


b) They sometimes go sailing in the fall. (Đôi khi họ đi bơi thuyền vào mùa thu.)


c) I often go swimming in the summer. (Tôi thường hay đi bơi vào mùa hè.)


d) She usually plays badminton in the fall. (Cô ấy thường chơi cầu lông vào mùa thu.)


e) We always play basketball in the winter. (Chúng tôi luôn luôn chơi bóng rổ vào mùa đông.)


f) He never goes fishing in the winter. (Cậu ta không bao giờ đi câu cá vào mùa đông.)


2. Write lists of things you do in the different seasons.


(Viết danh sách những thứ bạn làm vào các mùa khác nhau.)


a) spring: go walking, have a picnic, go to the zoo, ..., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta không bận tâm về việc không tới được bất cứ đâu nhiều bằng việc không có bạn đồng hành nào trên đường.
We do not mind our not arriving anywhere nearly so much as our not having any company on the way.
Frank Moore Colby
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên