pacman, rainbows, and roller s

B. Activities in seasons (Phần 1-3 trang 138-139 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 13: Activities and The seasons


B. Activities in seasons (Phần 1-3 trang 138-139 SGK Tiếng Anh 6)


B. Activities in seasons (Phần 1-3 trang 138-139 SGK Tiếng Anh 6)

a) We often play volleyball in the spring. (Chúng tôi thường chơi bóng chuyền vào mùa xuân.)


b) They sometimes go sailing in the fall. (Đôi khi họ đi bơi thuyền vào mùa thu.)


c) I often go swimming in the summer. (Tôi thường hay đi bơi vào mùa hè.)


d) She usually plays badminton in the fall. (Cô ấy thường chơi cầu lông vào mùa thu.)


e) We always play basketball in the winter. (Chúng tôi luôn luôn chơi bóng rổ vào mùa đông.)


f) He never goes fishing in the winter. (Cậu ta không bao giờ đi câu cá vào mùa đông.)


2. Write lists of things you do in the different seasons.


(Viết danh sách những thứ bạn làm vào các mùa khác nhau.)


a) spring: go walking, have a picnic, go to the zoo, ..., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống phủ đầy gai, và tôi không biết phương thuốc nào hơn ngoài đi thật nhanh qua chúng. Ta càng quanh quẩn trong sự bất hạnh của chính mình càng lâu thì sức mạnh hãm hại của nó càng lớn.
Life is thickly sown with thorns, and I know no other remedy than to pass quickly through them. The longer we dwell on our misfortunes the greater is their power to harm us.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên