Ring ring

Bài 50: Hệ sinh thái
Chương II: Hệ sinh thái – Hệ sinh thái – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 153


 1. Hãy cho vi dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần sinh thái đó    

Ví dụ hệ sinh thái nước đứng ở một ao, gồm có các thành phần chính


–     Sinh vật sản xuất: rong, bèo, cây thủy sinh, tảo hiển vi.


–     Sinh vật tiêu thụ cấp 1: cá nhỏ ăn rong, bèo. tôm, động vật nổi, tép, cua


–     Sinh vật tiêu thụ cấp 2: cá to, vừa.


–     Sinh vật tiêu thụ cấp 3: cá lớn.


–     Sinh vật phản giải: vi sinh vật.


2.Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái rắn, cháu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ. Một số ỈÍỢÍ ý về thức ăn như sau:


–      Cây cỏ là thức ăn của bọ rùa, chầu cháu., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một ngày hôm nay đáng giá hai ngày mai.
One today is worth two tomorrows.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên