Bài 50: Hệ sinh thái
Chương II: Hệ sinh thái – Hệ sinh thái – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 153


 1. Hãy cho vi dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần sinh thái đó    

Ví dụ hệ sinh thái nước đứng ở một ao, gồm có các thành phần chính


–     Sinh vật sản xuất: rong, bèo, cây thủy sinh, tảo hiển vi.


–     Sinh vật tiêu thụ cấp 1: cá nhỏ ăn rong, bèo. tôm, động vật nổi, tép, cua


–     Sinh vật tiêu thụ cấp 2: cá to, vừa.


–     Sinh vật tiêu thụ cấp 3: cá lớn.


–     Sinh vật phản giải: vi sinh vật.


2.Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái rắn, cháu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ. Một số ỈÍỢÍ ý về thức ăn như sau:


–      Cây cỏ là thức ăn của bọ rùa, chầu cháu., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy sống theo niềm tin cùa mình, và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới.
Live your beliefs and you can turn the world around.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog