Teya Salat

A. Animals and plants (Phần 1-6 trang 166-168 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu chỉ là một hạt sương. Đứng xa người ta ngỡ đó là hạt kim cương, nhưng đến gần nó là giọt lệ.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên