Polly po-cket

Câu cá mùa thu - Nguyễn Khuyến

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Câu cá mùa thu - Nguyễn Khuyến lớp 11

BÀI. CÂU CÁ MÙA THU


NGUYỄN KHUYẾN


 


I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Nguyễn Khuyến là bậc túc nho tài, có cốt cách thanh cao, có lòng yêu nước thương dân nhưng bất lực trước thời cuộc.


-       Được mệnh danh là “nhà thơ của dân tình làng cảnh Việt Nam”.


2. Sự nghiệp sáng tác


Nguyễn Khuyến sáng tác cả thơ, văn, câu đối, nhưng thành công hơn cả là thơ cả thơ chữ Hán và thơ chữ Nôm.


3. Vị trí, đề tài, hoàn cảnh sáng tác bài thơ, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi đã thấy đủ những người chết vì một lý tưởng. Tôi không tin vào chủ nghĩa anh hùng; tôi biết nó dễ dàng và tôi đã học được rằng nó có thể đẫm máu. Điều tôi mong muốn là sống và chết cho điều tôi yêu.
I've seen of enough of people who die for an idea. I don't believe in heroism; I know it's easy and I've learned it can be murderous. What interests me is living and dying for what one loves.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên