Duck hunt

Dân Số (Địa Lý 7)

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập địa lý lớp 7 bài 1 dân số câu 1, 2 và 3 trang 6 SGK. Dân số thế giới bắt đầu tăng nhanh từ năm 1804 (1 tỉ người), tăng vọt vào năm 1960 đến năm 1987 (đường biểu diễn gần như dốc đứng).

BÀI 1. DÂN SỐ

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Trình bày được quá trình phát triển và tình hình gia tăng dân sô* thế giới, nguyên nhân và hậu quả của nó.

- Đọc biểu đồ tháp tuổi và biểu đồ gia tăng dân số, hiểu cách xây dựng tháp tuổi.

II. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Dân số, nguồn lao động

- Dân số là tổng số người dân sinh sống trên một lãnh thổ nhất định, được tính ơ một thời điểm nhát định.

- Đế biêt được dân sô', nguồn lao dộng của một địa phương, một nước..., cần phải điều tra dân số.

- Dân số thường được biểu hiện bằng tháp tuổi (tháp dân số).

2. Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và thế kỉ XX., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới này thuộc về bạn, hãy học cách trân trọng những gì thuộc về mình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên