Insane

Từ định lượng (a cup of, a bit of, ...)
Từ định lượng (Partitive)


Các từ định lượng như: a box of, a cup of, a bit of, ... được sử dụng trước danh từ để chỉ một phần, một số lượng sự vật cụ thể được đề cập đến chứ không phải toàn thể.


Trong tiếng Anh có các từ định lượng sau:


Từ định lượng chỉ sự tổng quáttwo pieces of news: hai mẩu tin
a bit of news: một mẩu tin
an item of information: một thông tin
an item of furniture: một món đồ gỗ
...

Từ định lượng chỉ sự định lượnga litre of oil: một lít dầu
a pound of meat: một Pao thịt (= 450 gam)
a dozen eggs: một tá (chục) trứng
300 grams of chicken: 300 gam thịt gà
...

Từ định lượng chỉ đơn vị đặc trưnga cup of tea: một tách trà
a glass of milk: một cốc sữa
a bowl of noodles: một tô mì
a bar of soap: một cục xà bông
...

Các bài tiếng Anh lớp 6 Unit 11 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên