Polly po-cket

Thì tương lai gần (Be going to) và How long ...?
Thì tương lai gần (Be going to)


Cấu trúc: Be going to + động từ nguyên thể (không to) được sử dụng để diễn tả: • Ý định đã được dự định hoặc quyết định trước lúc nói.  - I am going to study Japanese.
  Tôi định học tiếng Nhật.
  - They are going to build a new school next year.
  Họ định xây một ngôi trường mới vào năm tới.


 • Tiên đoán sự kiện (chắc chắn xảy ra) trong tương lai dựa vào các dấu hiệu hiện tại.  - Look at black clouds! It's going to rain.
  Nhìn những đám mây đen kìa! Trời sắp mưa rồi.
  - Look out! The baby is going to fall down.
  Coi chừng! Đứa bé sẽ ngã đó.


 • Hành động xảy ra ở tương lai gần.  - He is going to buy a new motorbike.
  Anh ấy định mua một chiếc xe máy mới.Chú ý: Với các động từ chỉ sự di chuyển như: go, come, return, travel, move ... chúng ta có thể dùng thì Hiện tại tiếp diễn thay cho Be going to.- He's going to the museum this afternoon.
--> He's going to go the museum this afternoon.
Trưa nay anh ấy sẽ đến viện bảo tàng.
- They're coming back next Friday.
--> They're going to come back next Friday.
Họ sẽ trở lại vào thứ Sáu tới.

Dạng phủ định


S + be + NOT + going to + động từ + ...- He's not going to read this book.
Anh ấy sẽ không định đọc cuốn sách này.
- They're not going to visit the palace.
Họ sẽ không định đến thăm cung điện.

Dạng nghi vấn


Be + S + going to + động từ + ...- Are you going to study French next year?
Năm tới bạn có định học tiếng Pháp không?
- Is he going to live with you?
Anh ta có định sống với bạn không?

How long ...? (Bao lâu ...?)


Các em sử dụng câu hỏi với How long ...? để hỏi về khoảng thời gian bao lâu một hành động xảy ra., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi là một điều kỳ diệu. Bạn cũng là một điều kỳ diệu của cuộc sống.
Nick Vujicic
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên