Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Lịch Sử 6- BÀI 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘISử 6- BÀI 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘILịch Sử 6- BÀI 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI


Dao găm đồng Đông Sơn


1. Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào?- Sản xuất phát triển ,lao động ngày càng phức tạp, dẫn đến sự phân công lao động.- Phân công theo nghề nghiệp : nông nghiệp và thủ công nghiệp- Nam giới: làm công việc nặng nhọc, lo việc ngoài đồng, săn bắt, chế tác công cụ…- Phụ nữ: công việc nhẹ nhàng, tỉ mỉ, công việc nhà, làm đồ gốm, dệt vải…

2. Xã hội có gì đổi mới:- Hình thành làng bản (chiềng chạ) , đứng đầu là già làng.- Nhiều chiềng , chạ họp thành bộ lạc , đứng đầu là tù trưởng .- Chế độ phụ hệ dần dần thay thế chế độ mẫu hệ.- Xã hội đã có sự phân biệt giàu nghèo.

3. Bước phát triển mới về xã hội được nảy sinh như thế nào?- Công cụ bằng đồng: Phong phú, đa dạng, gần như thay thế đồ đá.- Thế kỷ VIII đến thế kỷ I TCN trên đất nước ta đã hình thành các trung tâm văn hóa lớn.Óc Eo ( An Giang ) ở Tây Nam Bộ ; Sa Huỳnh ( Quảng Ngãi ),ở Nam Trung Bộ ;Đông Sơn ( Thanh Hoá ) ở Bắc bộ và Bắc Trung Bộ- Cuộc sống có phần ổn định.Lịch Sử 6- BÀI 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘIGiáo đồng Đông SơnLịch Sử 6- BÀI 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘILưỡi liềm và dao găm Đông SơnLịch Sử 6- BÀI 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘILưỡi liềm Đông SơnLịch Sử 6- BÀI 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘILưỡi cày vai nhọn Đông SơnLịch Sử 6- BÀI 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘICác di vật văn hóa Ốc Eo.Lịch Sử 6- BÀI 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘIHiện vật của nền văn hóa Sa Huỳnh


Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thứ mà con người coi trọng trên thế giới này không phải là quyền mà là đặc quyền.
What men value in this world is not rights but privileges.
Henry Louis Mencken
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên