Giáo án Lịch sử lớp 6

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Để hạnh phúc, chúng ta không được để tâm quá nhiều đến người khác.
To be happy, we must not be too concerned with others.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t