Giáo án Lịch sử lớp 6

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu không phải nhờ hy vọng, trái tim sẽ tan vỡ.
If it were not for hopes, the heart would break.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog