Polaroid

Lịch Sử 6 -Bài 8:THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TALịch Sử 6 -Bài 8 :THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA .

Lịch Sử 6 -Bài 8:THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
Lược đồ một số di chỉ khảo cổ ở Việt Nam

1. Dấu tích của Người tối cổ :

Người tối cổ sống rải rác khắp nơi trên đất nước ta , cách đây 40-30 vạn năm .

Dấu tích :

-Răng Người tối cổ ở Thẩm Khuyên , Thẩm Hai ( Lạng Sơn ) .

-Công cụ đá ghè đẽo thô sơ, mảnh đá ghè mỏng ( rìu đá núi Đọ ) ở Núi Đọ , Quan yên ( Thanh Hóa ), Xuân Lộc (Đồng Nai) .


Lịch Sử 6 -Bài 8:THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA


Răng của Người tối cổ ở Hang Thẩm Hai (Lạng Sơn)

Lịch Sử 6 -Bài 8:THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
Rìu đá núi Đọ (Thanh Hóa)2. Giai đoạn đầu của Người tinh khôn :

-Người tinh khôn sống khoảng 3-2 vạn năm trước đây .

-Dấu tích tìm thấy ở Mái đá Ngườm ( Thái Nguyên ) , sơn Vi, Lai Châu, Sơn La , Bắc Giang , Thanh Hóa , Nghệ An .

-Công cụ rìu bằng hòn cuội được ghè đẽo thô sơ có hình thù rõ ràng .


Lịch Sử 6 -Bài 8:THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA


Công cụ chặt ở Nậm Tun (Lai Châu)

So sánh công cụ của Người tinh khôn và Người tối cổ: ghè đẽo thô sơ có hình thù rõ ràng

3. Giai đoạn phát triển của Người tinh khôn :

-Người tinh khôn phát triển sống cách đây từ 12000 đến 4000 năm .

-Sống chủ yếu ở Hòa Bình , Bắc Sơn (Lạng Sơn), Quỳnh Văn (Nghệ An) , Hạ Long ( Quảng Ninh), Bàu Tró (Quảng Bình).

-Chế tác công cụ đá : biết mài lưỡi cho sắc như rìu ngắn , rìu có vai , công cụ bằng xương , bằng sừng , biết làm đồ gốm , lưỡi cuốc đá .

*Những dấu tích của người tối cổ trên đất nước ta chứng tỏ nước ta là quê hương của loài người.

* Những cố gắng và sáng tạo trong chế tác công cụ đã mở rộng sản xuất, nâng cao cuộc sống.


Lịch Sử 6 -Bài 8:THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA

Rìu đá Hoà Bình


Lịch Sử 6 -Bài 8:THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TARìu đá Bắc Sơn

Lịch Sử 6 -Bài 8:THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TARìu đá Hạ Long
Lập bảng các giai đoạn phát triển của người nguyên thủy ở Việt Nam

Lịch Sử 6 -Bài 8:THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA

Doan thi Hông Điep sưu tầm và biên tập

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật cao hơn tất cả, thậm chí ngay cả khi nó làm chúng ta khó chịu và choáng ngợp.
Truth above all, even when it upsets and overwhelms us.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên