Snack's 1967

Lịch Sử 6 -Bài 8:THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TALịch Sử 6 -Bài 8 :THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA .

Lịch Sử 6 -Bài 8:THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
Lược đồ một số di chỉ khảo cổ ở Việt Nam

1. Dấu tích của Người tối cổ :

Người tối cổ sống rải rác khắp nơi trên đất nước ta , cách đây 40-30 vạn năm .

Dấu tích :

-Răng Người tối cổ ở Thẩm Khuyên , Thẩm Hai ( Lạng Sơn ) .

-Công cụ đá ghè đẽo thô sơ, mảnh đá ghè mỏng ( rìu đá núi Đọ ) ở Núi Đọ , Quan yên ( Thanh Hóa ), Xuân Lộc (Đồng Nai) .


Lịch Sử 6 -Bài 8:THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA


Răng của Người tối cổ ở Hang Thẩm Hai (Lạng Sơn)

Lịch Sử 6 -Bài 8:THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
Rìu đá núi Đọ (Thanh Hóa)2. Giai đoạn đầu của Người tinh khôn :

-Người tinh khôn sống khoảng 3-2 vạn năm trước đây .

-Dấu tích tìm thấy ở Mái đá Ngườm ( Thái Nguyên ) , sơn Vi, Lai Châu, Sơn La , Bắc Giang , Thanh Hóa , Nghệ An .

-Công cụ rìu bằng hòn cuội được ghè đẽo thô sơ có hình thù rõ ràng .


Lịch Sử 6 -Bài 8:THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA


Công cụ chặt ở Nậm Tun (Lai Châu)

So sánh công cụ của Người tinh khôn và Người tối cổ: ghè đẽo thô sơ có hình thù rõ ràng

3. Giai đoạn phát triển của Người tinh khôn :

-Người tinh khôn phát triển sống cách đây từ 12000 đến 4000 năm .

-Sống chủ yếu ở Hòa Bình , Bắc Sơn (Lạng Sơn), Quỳnh Văn (Nghệ An) , Hạ Long ( Quảng Ninh), Bàu Tró (Quảng Bình).

-Chế tác công cụ đá : biết mài lưỡi cho sắc như rìu ngắn , rìu có vai , công cụ bằng xương , bằng sừng , biết làm đồ gốm , lưỡi cuốc đá .

*Những dấu tích của người tối cổ trên đất nước ta chứng tỏ nước ta là quê hương của loài người.

* Những cố gắng và sáng tạo trong chế tác công cụ đã mở rộng sản xuất, nâng cao cuộc sống.


Lịch Sử 6 -Bài 8:THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA

Rìu đá Hoà Bình


Lịch Sử 6 -Bài 8:THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TARìu đá Bắc Sơn

Lịch Sử 6 -Bài 8:THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TARìu đá Hạ Long
Lập bảng các giai đoạn phát triển của người nguyên thủy ở Việt Nam

Lịch Sử 6 -Bài 8:THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA

Doan thi Hông Điep sưu tầm và biên tập

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian là cơn bão mà tất cả chúng ta đều lạc đường trong đó.
Time is a storm in which we are all lost.
William Carlos Williams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên