Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Lịch Sử 6 -BÀI 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII – IXLịch Sử 6 -BÀI 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII – IX


Lược đồ khởi nghĩa Mai Thúc Loan 722


1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi?- Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ- Chia lại khu vực hành chính.- Các châu, huyện do người Hán cai trị.- Trụ sở đặt ở Tống Bình (Hà Nội), cho xây thành đắp lũy , tăng quân.- Bóc lột nhân dân:chế độ tô thuế và cống nạp

Lịch Sử 6 -BÀI 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII – IX

Lược đồ khởi nghĩa Mai Thúc Loan


2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722):- Do chính sách cai trị, bóc lột tàn bạo của nhà Đường.- Khởi nghĩa bùng nổ, chọn căn cứ Sa Nam (Nam Đàn) chiếm được Hoan Châu , liên kết dân Giao Châu và Chăm pa chiếm được thành Tống Bình, ông xưng đế (Mai Hắc Đế).- Cuối năm 722, nhà Đường đem quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩaÝ nghĩa : Thể hiện ý chí quật cường, căm thù quân đô hộ của nhân dânLịch Sử 6 -BÀI 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII – IX


Lược đồ khởi nghĩa Phùng Hưng 776-791


3.Khởi nghĩa Phùng Hưng 776 – 791- Năm 776 Phùng Hưng và Phùng Hải phát động khởi nghĩa ở Đường Lâm (Hà Tây), nghĩa quân chiếm được thành Tống Bình, được nhân dân hưởng ứng, đã giành được quyền làm chủ vùng đất của mình .-791, nhà Đường đem quân sang đàn áp. Khởi nghĩa thất bạiÝ nghĩa Thể hiện ý chí quật cường, căm thù quân đô hộ của nhân dânLịch Sử 6 -BÀI 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII – IXĐền thờ Mai Hắc Đế trong thung lũng Hùng Sơn (thị trấn Nam Đàn)Lịch Sử 6 -BÀI 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII – IXĐền thờ Phùng Hưng tại thôn Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội


Lịch Sử 6 -BÀI 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII – IX


Đoàn thị Hồng Điệp sưu tàm và biên tập

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những giấc mơ phát triển nếu bạn phát triển.
Dreams grow if you grow.
Zig Ziglar
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên