XtGem Forum catalog

Lịch Sử 6 -BÀI 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII – IXLịch Sử 6 -BÀI 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII – IX


Lược đồ khởi nghĩa Mai Thúc Loan 722


1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi?- Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ- Chia lại khu vực hành chính.- Các châu, huyện do người Hán cai trị.- Trụ sở đặt ở Tống Bình (Hà Nội), cho xây thành đắp lũy , tăng quân.- Bóc lột nhân dân:chế độ tô thuế và cống nạp

Lịch Sử 6 -BÀI 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII – IX

Lược đồ khởi nghĩa Mai Thúc Loan


2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722):- Do chính sách cai trị, bóc lột tàn bạo của nhà Đường.- Khởi nghĩa bùng nổ, chọn căn cứ Sa Nam (Nam Đàn) chiếm được Hoan Châu , liên kết dân Giao Châu và Chăm pa chiếm được thành Tống Bình, ông xưng đế (Mai Hắc Đế).- Cuối năm 722, nhà Đường đem quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩaÝ nghĩa : Thể hiện ý chí quật cường, căm thù quân đô hộ của nhân dânLịch Sử 6 -BÀI 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII – IX


Lược đồ khởi nghĩa Phùng Hưng 776-791


3.Khởi nghĩa Phùng Hưng 776 – 791- Năm 776 Phùng Hưng và Phùng Hải phát động khởi nghĩa ở Đường Lâm (Hà Tây), nghĩa quân chiếm được thành Tống Bình, được nhân dân hưởng ứng, đã giành được quyền làm chủ vùng đất của mình .-791, nhà Đường đem quân sang đàn áp. Khởi nghĩa thất bạiÝ nghĩa Thể hiện ý chí quật cường, căm thù quân đô hộ của nhân dânLịch Sử 6 -BÀI 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII – IXĐền thờ Mai Hắc Đế trong thung lũng Hùng Sơn (thị trấn Nam Đàn)Lịch Sử 6 -BÀI 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII – IXĐền thờ Phùng Hưng tại thôn Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội


Lịch Sử 6 -BÀI 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII – IX


Đoàn thị Hồng Điệp sưu tàm và biên tập

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mỗi ngày bước vào thế giới như một giai điệu cất lên và vang mãi cho tới cuối ngày, và nó sẽ trở thành điệu nhảy, bài ca đưa tang hay khúc quân hành, đó là do bạn chọn.
Every day that is born into the world comes like a burst of music and rings the whole day through, and you make of it a dance, a dirge, or a life march, as you will.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên