Đề cương ôn tập lịch sử lớp 6

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn là bóng của ráng chiều, càng trở nên mạnh mẽ khi mặt trời của đời ta dần lặn.
Friendship is the shadow of the evening, which increases with the setting sun of life.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog