Disneyland 1972 Love the old s

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 6

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người tầm thường không tin vào các cá nhân vĩ đại.
Base souls have no faith in great individuals.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên