Đề cương ôn tập lịch sử lớp 6

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc đời đã ngắn ngủi như vậy mà chúng ta vẫn rút ngắn nó thêm khi bất cẩn lãng phí thời gian.
Short as life is, we make it still shorter by the careless waste of time.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog