Bài 48: Thiên nhiên châu đại dương

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 48 thiên nhiên châu đại dương đơn giản và dễ hiểu nhất. Phần lớn các đảo và quần đảo của châu Đại Dương có khí hậu nóng ẩm và điều hòa. Quanh năm có mưa nhiều. Rừng xích đạo xanh quanh năm hoặc rừng mưa nhiệt đới phát triển xanh tốt.

ĐỊA LÍ 7 BÀI 48: GIẢI BÀI TẬP THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG

 

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Dựa vào hình 48.1, hãy:

- Xác định vị trí lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo lớn của châu Đại Dương.

- Xác định vị trí các chuỗi đảo thuộc châu Đại Dương. 

Trả lời:

- Xác định vị trí lục địa ô-xtrây-li-a và các đảo lớn của châu Đại Dương (Pa-pua Niu Ghi-nê, Nu-ven Ca-lê-đô-ni, Ta-xma-ni-a,...)

- Xác định vị trí các chuỗi đảo thuộc châu Đại Dương.

+ Nhóm đảo Mê-la-nê-đi: nằm ở phía bắc và đông bắc lục địa Ô-xtrây-li-a, từ xích đạo đến khoảng vĩ tuyến 23 - 24°N. Các đảo lớn là Niu Ghi-nê, Bi-xmac, Xô-lô-môn, Nu-ven Ca-lê-đô-ni,..., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai có ý đi tìm một người bạn không có một tật xấu nào cả, người đó sẽ không tìm thấy được bạn.
Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have