Insane

Reading Unit 11 Lớp 10 Trang 112

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 11 National Parks Reading trang 112 SGK. Chúng ta cùng dịch 3 công viên quốc gia nhé: Công viên quốc gia Cúc Phương - Việt Nam, Công viên quốc gia Nairobi - Kenya và Everglades, Mỹ

UNIT 11: NATIONAL PARKS

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Cùng với bạn em hãy trả lời các câu hỏi sau.

1. Em đã bao giờ đến một công viên quốc gia nào chưa?

2. Em có thể kể tên một số công viên quốc gia ở Việt Nam và trên thế giới không?

3. Loài cây cối hay động vật nào em có thể thấy ở công viên quốc gia?

While you read

Công viên quốc gia Cúc Phương, Việt Nam, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự do, theo quan điểm siêu hình học của tôi, là quyền lực tự quyết trong một thực thể có tư duy. Nó đưa đến suy nghĩ, lựa chọn và sức mạnh.
Liberty, according to my metaphysics is a self
determining power in an intellectual agent. It implies thought and choice and power.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên