80s toys - Atari. I still have

Reading Unit 11 Lớp 10 Trang 112

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 11 National Parks Reading trang 112 SGK. Chúng ta cùng dịch 3 công viên quốc gia nhé: Công viên quốc gia Cúc Phương - Việt Nam, Công viên quốc gia Nairobi - Kenya và Everglades, Mỹ

UNIT 11: NATIONAL PARKS

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Cùng với bạn em hãy trả lời các câu hỏi sau.

1. Em đã bao giờ đến một công viên quốc gia nào chưa?

2. Em có thể kể tên một số công viên quốc gia ở Việt Nam và trên thế giới không?

3. Loài cây cối hay động vật nào em có thể thấy ở công viên quốc gia?

While you read

Công viên quốc gia Cúc Phương, Việt Nam, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngài có thể trói cơ thể tôi, buộc tay tôi, điều khiển hành động của tôi: ngài mạnh nhất, và xã hội cho ngài thêm quyền lực; nhưng với ý chí của tôi, thưa ngài, ngài không thể làm gì được.
You can bind my body, tie my hands, govern my actions: you are the strongest, and society adds to your power; but with my will, sir, you can do nothing.
George Sand
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên