Ring ring

Unit 7: The World OF Work (Thế Giới Làm Việc)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 7 The World OF Work (Thế Giới Làm Việc). Trong bài này chúng ta sẽ học 2 phần đó là A Student's Work (Công Việc Của Học Sinh) và The Worker (Công Nhân).

UNIT 7: THE WORLD OF WORK

THẾ GIỚI LÀM VIỆC

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 A Student's Work Unit 7 Lớp 7 Trang 72 SGK

 The Worker Unit 7 Lớp 7 Trang 76 SGK

 

 

GRAMMAR, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu có những đặc điểm đâm xuyên qua mọi trái tim, nó đeo dải băng che dấu khiếm khuyết của người ta yêu. Nó có cánh, nó đến nhanh và bay đi cũng nhanh như vậy.
Love has features which pierce all hearts, he wears a bandage which conceals the faults of those beloved. He has wings, he comes quickly and flies away the same.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên