XtGem Forum catalog

Unit 7: The World OF Work (Thế Giới Làm Việc)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 7 The World OF Work (Thế Giới Làm Việc). Trong bài này chúng ta sẽ học 2 phần đó là A Student's Work (Công Việc Của Học Sinh) và The Worker (Công Nhân).

UNIT 7: THE WORLD OF WORK

THẾ GIỚI LÀM VIỆC

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 A Student's Work Unit 7 Lớp 7 Trang 72 SGK

 The Worker Unit 7 Lớp 7 Trang 76 SGK

 

 

GRAMMAR, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi thấy rằng không có gì mang tính nghệ thuật hơn là yêu người khác.
I feel that there is nothing more truly artistic than to love people.
Vincent Van Gogh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên