Old school Easter eggs.

Đề minh họa môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2017

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những người lịch sự nhất là những người tình tồi tệ nhất.
The best mannered people make the most absurd lovers.
Denis Diderot
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên