Polly po-cket

Đề minh họa môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2017

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Như một quy luật chung, tự do của bất kỳ dân tộc nào cũng có thể được đo bằng lượng tiếng cười.
As a general rule, the freedom of any people can be judged by the volume of their laughter.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên