XtGem Forum catalog

Lịch Sử 6 -Bài 5 .CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY.Sử 6 -Bài 5 .CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY.

Lịch Sử 6 -Bài 5 .CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY.


Lược đồ các quốc gia cổ đại phương Tây

1. Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Tây .

- Vào thiên niên kỷ I TCN ở Nam Âu trên bán đảo Ban- căng và I-ta-li-a , vùng Địa Trung Hải xuất hiện 2 quốc gia là Hy lạp và Rô ma , nơi đây có nhiều hải cảng tốt .

-Đất đai khô cằn trồng nho , ô liu .

-Nghề thủ công phát triển như luyện kim, mỹ nghệ , đồ gốm, nấu rượu nho, làm dầu ô liu …

-Nên nghề ngoại thương phát triển , buôn bán với Lưỡng Hà , Ai Cập …


Lịch Sử 6 -Bài 5 .CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY.


Cảng Pi rê ở Hy Lạp

2. Xã hội cổ đại Hy lạp , Rô ma gồm những giai cấp nào ?

-Chủ nô là những chủ xưởng , chủ lò, chủ thuyền buôn… họ sống rất sung sướng.

-Nô lệ là lực lượng sản xuất chủ yếu , làm việc cực nhọc , bị chủ nô đối xử tàn bạo như đánh đập , nên khởi nghĩa chống lại như khởi nghĩa X pac ta cut năm 73-71 TCN ở Rô ma.


Lịch Sử 6 -Bài 5 .CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY.


Lao động của nô lệ ở Rô ma

3. Chế độ chiếm hữu nô lệ .

-Xã hội chiếm hữu nô lệ có hai giai cấp cơ bản là nô lệchủ nô, một xã hội chủ yếu dựa trên lao động của nô lệ và bóc lột nô lệ.

-Chủ nô vừa là người cai quản đất nước vừa là người chiếm hữu, chủ của nô lệ.

-Chế độ chính trị: Nhà nước gồm nhiều bộ phận do dân tự do hay chủ nô bầu ra.

- Nô lệ làm việc cực nhọc. Thân phận và lao động của họ đều thuộc về chủ nô.


Lịch Sử 6 -Bài 5 .CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY.
Đồ gốm Hi Lạp cổ đại

Lịch Sử 6 -Bài 5 .CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY.


Xưởng chế biến dầu ô liu ở Nam I-ta-li-a ( kho chum đựng dầu đươc phát hiện )Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập​

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người biết học biết đủ cho mình.
They know enough who know how to learn.
Henry Brooks Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên