Disneyland 1972 Love the old s

Lịch Sử 6 -Bài 9: ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA .Sử 6 -Bài 9: ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA .Lịch Sử 6 -Bài 9: ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA .


Mô hình minh họa cư dân Văn hóa Hòa Bình1. Đời sống vật chất :* Công cụ:+ Sơn Vi: rìu bằng hòn cuội được ghè đẽo thô sơ+ Hoà Bình-Bắc Sơn: rìu bằng đá được mài ở lưỡi, công cụ bằng xương,sừng;biết làm đồ gốm.-Biết trồng trọt và chăn nuôi.-Sống trong hang động , mái đá , túp lều lợp bằng lá cây.-Cuộc sống ổn định hơn.Lịch Sử 6 -Bài 9: ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA .


Hình Các loại rìu đá thuộc văn hóa Hòa Bình- Bắc Sơn

2. Tổ chức xã hội :Người nguyên thủy thời Hòa Bình – Bắc Sơn- Hạ Long sống thành từng nhóm , định cư lâu dài ở một nơi, những người cùng huyết thống sống chung với nhau và tôn người mẹ lớn tuổi nhất lên làm chủ , đó là chế độ thị tộc mẫu hệ . Là xã hội có tổ chức đầu tiên .

3. Đời sống tinh thần của người nguyên thủy thời Hòa Bình – Bắc Sơn- Hạ Long :-Biết làm đồ trang sức , vòng tay, khuyên tai bằng đá .-Biết vẽ trên vách hang động .-Người chết được chôn cất, và chôn theo các công cụ , xã hội đã phân biệt giàu nghèo.-Cuộc sống ổn định hơn và phát triển khá cao về mọi mặt .Lịch Sử 6 -Bài 9: ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA .


Hình vòng tay , khuyên tai đáLịch Sử 6 -Bài 9: ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA .


Hình mặt người khắc trên vách hang Đồng Nội – Hòa Bình
-Đây là 1 bức điêu khắc cổ trên vách đá, khắc 1 con thú và 3 mặt người. Trong tranh chỉ có phần khắc 3 mặt người, 2 mặt nhìn thẳng, 1 mặt nhìn nghiêng.-Cả 3 mặt đều có sừng. những hình mặt người có sừng này cho phép suy đoán rằng người thời đó có tín ngưỡng vật tổ.- Nghệ thuật thể hiện đơn sơ…sinh động, thú vịDoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập ​

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một người bạn quyền thế là một người bạn đã mất.
A friend in power is a friend lost.
Henry Brooks Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên