Old school Swatch Watches

Bài 5: Sơ lược về lazer (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
ĐỀ BÀI


Câu 5: Có những loại laze gì?

Câu 7: Hãy chọn câu đúng.


Chùm sáng do laze rubi phát ra có màu gì?


A. Trắng                                                                 B. Xanh.


C. Đỏ.                                                                    D. Vàng.


Câu 8:  Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?


A. Độ đơn sắc.


B. Độ định hướng.


C. Cường độ lớn., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đối với kẻ tự hại thân dầu nói cũng bằng thừa. Đối với kẻ tự liều thân dầu giúp cũng vô ích.
Mạnh Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên