XtGem Forum catalog

Bài 3: Hiện tượng quang – phát quang (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có những sợi dây trong trái tim con người tốt nhất là không nên làm rung động.
There are strings in the human heart that had better not be vibrated.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên