Ring ring

Bài 3: Hiện tượng quang – phát quang (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên