XtGem Forum catalog

Bài 3: Hiện tượng quang – phát quang (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mỗi người đều có tội với tất cả những điều tốt mình không làm.
Every man is guilty of all the good he did not do.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên