XtGem Forum catalog

Chương I: Cơ học – Lực đàn hồi – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 32
Chương I: Cơ học – Lực đàn hồi – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 32


1. Biến dạng đàng hồi. Độ biến dạng.

– Lò xo là một vật đàn hồi. Sauk hi nén hoặc giãn nó một cách vừa phải, nếu buông ra, thì chiều dài của nó lại trở lại bằng chiều dài tự nhiên. Biến dạng của lò xo có đặc tính như trên là biến dạng đàn hồi và lò xo là vật có tính đàn hồi.


– Độ biến dạng của lò xo là hiệu giữa chiều dài sau khi biến dạng và chiều dài tự nhiên của nó: l – l0.


(l0 là độ dài tự nhiên, l là chiều dài sau khi biến dạng)


Lưu ý: Vật đàn hồi là vật sẽ lấy lại hình dạng ban đầu khi lực gây ra biến dạng đàn hồi không ngừng tác dụng.


2. Đặc điểm của lực đàn hồi.


– Khi lò xo bị nén hoặc kéo dãn, thì nó sẽ tác dụng lực đàn hồi nên các vất tiếp xúc với hai đầu của nó.


– Độ biến dạng của lò xo càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn


C1. Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của câu sau:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi cái đầu nghĩ, cái lưỡi được nghỉ.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên