XtGem Forum catalog

Luyện tập giải toán lớp 12: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (Phần I)

Các bạn học sinh thân mến! Qua các bài giảng của thầy cô trên lớp, chúng ta đã có khối lượng kiến thức nhất định về sự đồng biến, nghịch biến của hàm số. Được thực hành giải các bài tập trong sách giáo khoa (hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 SGK giải tích tại đây).


Bây giờ dehoctot.vn cùng các bạn luyện tập thêm về tính đồng biến, nghịch biến của hàm số qua các bài tập sau nhé.

Bài 1: Tìm khoảng đơn điệu của hàm số:


a.


Luyện tập giải toán lớp 12: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (Phần I)


b.Luyện tập giải toán lớp 12: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (Phần I)


c. Luyện tập giải toán lớp 12: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (Phần I)


d.


Luyện tập giải toán lớp 12: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (Phần I)


Bài 2: Tìm khoảng đơn điệu của hàm số:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Xa thì giao thiệp, gần thì dùng vũ lực.
Viễn giao cận công.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên