Reading Unit 15 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 15 Cities Reading. Thành phổ New York nằm ở miền đông nam tiểu bang New York. Thành phố phát triển tại nơi hai con sông Hudson và Passaic đổ vào Đại Tây Dương.

UNIT 15: CITIES

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Dưới đây là vài địa danh nổi tiếng ở New York. Cùng với bạn, em hãy ghép tên địa danh với tranh thích hợp.

1. a The Empire State Building

2. b The United Nations Headquarters

Trả lời các câu hỏi:

1/ Where is New York?

- It’s in New York State, USA., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngươi có thể xiềng xích ta, tra khảo ta, thậm chí có thể phá hủy cơ thể này, nhưng ngươi không bao giờ giam cầm được tư tưởng của ta.
You can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison my mind.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.