80s toys - Atari. I still have

Reading Unit 15 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 15 Cities Reading. Thành phổ New York nằm ở miền đông nam tiểu bang New York. Thành phố phát triển tại nơi hai con sông Hudson và Passaic đổ vào Đại Tây Dương.

UNIT 15: CITIES

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Dưới đây là vài địa danh nổi tiếng ở New York. Cùng với bạn, em hãy ghép tên địa danh với tranh thích hợp.

1. a The Empire State Building

2. b The United Nations Headquarters

Trả lời các câu hỏi:

1/ Where is New York?

- It’s in New York State, USA., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vai anh khi có đầu em tựa. Cân cả buồn vui của cuộc đời.
Xuân Diệu
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên