Old school Easter eggs.

Chương II: Nhiệt học – Sự nở vì nhiệt của chất khí – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 62
Chương II: Nhiệt học – Sự nở vì nhiệt của chất khí – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 62


– Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

– Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.


– Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn


 


Bài C1. Có hiện tượng gì xảy ra với giọt nước màu trong ống thuỷ tinh khi bàn tay áp vào bình cầu? Hiện tượng này chứng tỏ thể tích không khí trong bình thay đổi thế nào?


Hướng dẫn giải:


Giọt  nước màu đi lên, chứng tỏ thể tích không khí trong bình khi đó tăng: không khí nở ra.


 


Bài C2. Khi ta thôi không áp tay vào bình cầu, có hiện tượng gì xảy ra với giọt nước màu trong ống thuỷ tinh? Hiện tượng chứng tỏ điều gì?, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng thương tiếc hôm qua, đừng đợi ngày mai, đừng lảng tránh hôm nay.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên