Giải toán lớp 12 – Giải bài tập toán lớp 12 cơ bản chính xác nhất

Giải bài tập toán lớp 12 cơ bản


GIẢI TÍCH


CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ


* Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

* Bài 2: Cực trị của hàm số

* Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

* Bài 4: Đường tiệm cận

* Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

* Ôn tập chương I


CHƯƠNG II: HÀM SỐ LŨY THỪA. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

* Bài 1: Lũy thừa

* Bài 2: Hàm số lũy thừa

* Bài 3: Lôgarit

* Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

* Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

* Bài 6: Bất phương trình mũ và lôgarit

* Ôn tập chương II


CHƯƠNG III: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG


* Bài 1: Nguyên hàm

* Bài 2: Tích phân

* Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

* Ôn tập chương III


CHƯƠNG IV: SỐ PHỨC


* Bài 1: Số phức

* Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức

* Bài 3: Phép chia số phức

* Bài 4: Phương trình bậc hai hệ số thực

* Ôn tập chương IV


HÌNH HỌC


CHƯƠNG I: KHỐI ĐA DIỆN


* Bài 1: Khái niệm về khối đa diện

* Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

* Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

* Ôn tập chương I


CHƯƠNG II: MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU


* Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

* Bài 2: Mặt cầu

* Ôn tập chương II


CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN


* Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian

* Bài 2: Phương trình mặt phẳng

* Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian

* Ôn tập chương III

* Ôn tập cuối năm


THAM GIA CỘNG ĐỒNG LỚP 12 MÔN TOÁN – CÙNG CHIA SẺ KIẾN THỨC TẠI ĐÂY


Giải toán lớp 12 – Giải bài tập toán lớp 12 cơ bản chính xác nhất, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật khó mà vừa yêu vừa tỏ ra sáng suốt.
Ngạn ngữ Tây Ban Nha
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog