Tuyển chọn đề thi 8 tuần học kì 1 lớp 6 môn Toán – Hà Nội năm 2015 – 2016 có đáp án

HocTap321 chia sẻ Tuyển chọn đề thi 8 tuần học kì 1 lớp 6 môn Toán – Hà Nội năm 2015 – 2016 có đáp án

Dưới đây là Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán – Hà nội, đề thi khá hay có đáp án chi tiết, thầy cô và các em xem chi tiết dưới đây

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ I
Môn Toán Khối 6
Thời gian: 90 phút
(Không tính thời gian phát đề)

Bài 1: (1 điểm)

Cho tập hợp A= {x ∈ N|2< x < 7}

a) Viết tập hợp A dưới dạng liệt kê.

b) Viết tất cả tập hợp con của tập hợp A có chứa 2 phần tử.

Bài 2: (3 điểm)

Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nếu có thể:

  1. 3 + 7.3 – 8.3
  2. 79 : 77 + 3. 32
  3. 100 – [30 –(7-5)2]
  4. 1+ 4 + 7+ 10+ 13+ 16 +19 + …+ 97+ 100.

Bài 3: (3 điểm)

Tìm x  biết:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn nghĩ rằng bạn không có cơ hội và điều kiện để đạt được những ước mơ? Chắc chắn bạn sẽ không thể làm được điều đó. Tuy nhiên nếu có niềm tin, không sớm thì muộn, ước mơ sẽ là của bạn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t