Tuyển chọn đề thi 8 tuần học kì 1 lớp 6 môn Toán – Hà Nội năm 2015 – 2016 có đáp án

HocTap321 chia sẻ Tuyển chọn đề thi 8 tuần học kì 1 lớp 6 môn Toán – Hà Nội năm 2015 – 2016 có đáp án

Dưới đây là Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán – Hà nội, đề thi khá hay có đáp án chi tiết, thầy cô và các em xem chi tiết dưới đây

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ I
Môn Toán Khối 6
Thời gian: 90 phút
(Không tính thời gian phát đề)

Bài 1: (1 điểm)

Cho tập hợp A= {x ∈ N|2< x < 7}

a) Viết tập hợp A dưới dạng liệt kê.

b) Viết tất cả tập hợp con của tập hợp A có chứa 2 phần tử.

Bài 2: (3 điểm)

Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nếu có thể:

  1. 3 + 7.3 – 8.3
  2. 79 : 77 + 3. 32
  3. 100 – [30 –(7-5)2]
  4. 1+ 4 + 7+ 10+ 13+ 16 +19 + …+ 97+ 100.

Bài 3: (3 điểm)

Tìm x  biết:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu không thể giấu giếm được và khi người ta không yêu nữa, điều ấy lại càng khó giấu hơn.
Ngạn ngữ Mỹ
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop