XtGem Forum catalog

Tuyển chọn đề thi 8 tuần học kì 1 lớp 6 môn Toán – Hà Nội năm 2015 – 2016 có đáp án

HocTap321 chia sẻ Tuyển chọn đề thi 8 tuần học kì 1 lớp 6 môn Toán – Hà Nội năm 2015 – 2016 có đáp án

Dưới đây là Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán – Hà nội, đề thi khá hay có đáp án chi tiết, thầy cô và các em xem chi tiết dưới đây

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ I
Môn Toán Khối 6
Thời gian: 90 phút
(Không tính thời gian phát đề)

Bài 1: (1 điểm)

Cho tập hợp A= {x ∈ N|2< x < 7}

a) Viết tập hợp A dưới dạng liệt kê.

b) Viết tất cả tập hợp con của tập hợp A có chứa 2 phần tử.

Bài 2: (3 điểm)

Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nếu có thể:

  1. 3 + 7.3 – 8.3
  2. 79 : 77 + 3. 32
  3. 100 – [30 –(7-5)2]
  4. 1+ 4 + 7+ 10+ 13+ 16 +19 + …+ 97+ 100.

Bài 3: (3 điểm)

Tìm x  biết:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đây là điều được dạy cho chúng ta: ngã, kiên nhẫn tin tưởng vào sức nặng của mình. Thậm chí con chim cũng làm được điều đó trước khi có thể bay.
This is what the things can teach us: to fall, patiently to trust our heaviness. Even a bird has to do that before he can fly.
Rainer Maria Rilke
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên