XtGem Forum catalog

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 25 SGK Hình học 12 cơ bản)


Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a.Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài 1,2,3)

Cho tứ diện đều ABCD. Hạ đường cao AH của tứ diện thì do các đường xiên AB, AC, AD bằng nhau nên các hình chiếu của chúng: HB, HC, HD bằng nhau. Do BCD là tam giác đều nên H là trọng tâm của tam giác BCD.


Do vậy:


Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài 1,2,3)suy ra:


AH2 = a– BH2 = 6/9a


nên Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài 1,2,3)Thể tích tứ diện đó:


Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài 1,2,3)


Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 25 SGK Hình học 12 cơ bản)


Tính thể tích khối bát diện đều cạnh a., , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy đếm khu vườn bằng những đóa hoa, đừng bởi những chiếc lá đã rơi. Hãy đếm cuộc đời bằng những nụ cười, đừng bởi lệ lăn trên má.
Count the garden by the flowers, never by the leaves that fall. Count your life with smiles and not the tears that roll.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên