Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 25 SGK Hình học 12 cơ bản)


Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a.Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài 1,2,3)

Cho tứ diện đều ABCD. Hạ đường cao AH của tứ diện thì do các đường xiên AB, AC, AD bằng nhau nên các hình chiếu của chúng: HB, HC, HD bằng nhau. Do BCD là tam giác đều nên H là trọng tâm của tam giác BCD.


Do vậy:


Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài 1,2,3)suy ra:


AH2 = a– BH2 = 6/9a


nên Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài 1,2,3)Thể tích tứ diện đó:


Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài 1,2,3)


Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 25 SGK Hình học 12 cơ bản)


Tính thể tích khối bát diện đều cạnh a., , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Xung đột càng lớn thì thắng lợi càng vinh quang.
The harder the conflict, the more glorious the triumph.
Thomas Paine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru