Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân lớp 11

TỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NÓI CÁ NHÂN


 


I. Tìm hiểu bài


1. Ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội


Ngôn ngữ là tài sản chung của một dân tộc, một cộng đồng xã hội dùng để giao tiếp: biểu hiện, lĩnh hội.


Mỗi cá nhân phải tích lũy và biết sử dụng ngôn ngữ chung của cộng đồng xã hội.


a.Tính chung của ngôn ngữ


Bao gồm:


+         Các âm ( Nguyên âm, phụ âm )


+         Các thanh ( Huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã, ngang)., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lòng can đảm của những người bình thường là tất cả những gì ngăn cách giữa chúng ta và bóng tối.
The courage of very ordinary people is all that stands between us and the dark.
Pam Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have