XtGem Forum catalog

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân lớp 11

TỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NÓI CÁ NHÂN


 


I. Tìm hiểu bài


1. Ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội


Ngôn ngữ là tài sản chung của một dân tộc, một cộng đồng xã hội dùng để giao tiếp: biểu hiện, lĩnh hội.


Mỗi cá nhân phải tích lũy và biết sử dụng ngôn ngữ chung của cộng đồng xã hội.


a.Tính chung của ngôn ngữ


Bao gồm:


+         Các âm ( Nguyên âm, phụ âm )


+         Các thanh ( Huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã, ngang)., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lòng yêu nước là tình yêu kiên định, tuyệt đối với quốc gia, không phải là sẵn sàng phụng sự nó mà không phê phán, hay ủng hộ những yêu sách không chính đáng, mà là thẳng thắn đánh giá những tội lỗi và thói xấu của nó và sám hối cho chúng.
Patriotism means unqualified and unwavering love for the nation, which implies not uncritical eagerness to serve, not support for unjust claims, but frank assessment of its vices and sins, and penitence for them.
Aleksandr Solzhenitsyn
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên