Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 10)

Bài 10. (Hướng dẫn giải trang 81 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Giải các bài toán sau đây bằng phương pháp tọa độ. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh bằng 1.

a) Chứng minh rằng hai mặt phẳng (AB’D’) và (BC’D) song song với nhau.


b) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng nói trên.


Hướng dẫn giải:


Xét hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian sao cho A(0 ; 0 ; 0), B(1 ; 0 ; 0), D(0 ; 1 ; 0),


A'(0 ; 0 ; 1). Khi đó B'(1 ; 0 ; 1), D'(0 ; 1 ; 1), C'(1 ; 1 ; 1).


Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 10)


Phương trình mặt phẳng (AB’D’) có dạng:


x + y – z = 0., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tất cả những điều có giá trị trong xã hội con người đều dựa vào cơ hội phát triển hòa hợp trong mỗi cá nhân.
All that is valuable in human society depends upon the opportunity for development accorded the individual.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt