Old school Swatch Watches

Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 10)

Bài 10. (Hướng dẫn giải trang 81 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Giải các bài toán sau đây bằng phương pháp tọa độ. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh bằng 1.

a) Chứng minh rằng hai mặt phẳng (AB’D’) và (BC’D) song song với nhau.


b) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng nói trên.


Hướng dẫn giải:


Xét hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian sao cho A(0 ; 0 ; 0), B(1 ; 0 ; 0), D(0 ; 1 ; 0),


A'(0 ; 0 ; 1). Khi đó B'(1 ; 0 ; 1), D'(0 ; 1 ; 1), C'(1 ; 1 ; 1).


Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 10)


Phương trình mặt phẳng (AB’D’) có dạng:


x + y – z = 0., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói, mà cả những gì mình không nói.
You are not only responsible for what you say, but also for what you do not say.
Martin Luther
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên