Snack's 1967

Chương I – Tiết 3 : Chuyển động đều – Chuyển động không đều – Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 3.1 đến 3.19
Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 3.1 đến 3.19


3.1. Hình 3.1 ghi lại các vị trí của hòn bi khi nó lăn từ A đến D trên các đoạn đượng AB, BC, CD sau những khoảng thời gian bằng nhau. Trong các câu của mỗi phần sau đây, câu nào mô tả đúng tính chất hoạt động của hòn bi ?

Phần 1:


A. Hòn bi chuyển động đều trên đoạn đường AB.


B. Hòn bi chuyển động đều trên đoạn đường CD.


C. Hòn bi chuyển động đều trên đoạn đường BC.


D. Hòn bi chuyển động đều trên cả quãng đường từ A đến D.


Phần 2


A. Hòn bi chuyển động nhanh dần trên đoạn đường AB.


B. Hòn bi chuyển động nhanh dần trên đoạn đường BC., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy chỉ cho tôi người anh kính trọng, và tôi sẽ biết anh là người như thế nào. Bởi anh đã cho tôi biết cách nhìn của mình về nhân loại.
Show me the person you honor, for I know better by that the kind of person you are. For you show me what your idea of humanity is.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên