XtGem Forum catalog

Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 18 SGK Hình học 12 cơ bản)


Cắt bìa theo mẫu dưới đây (h.1.23), gấp theo đường kẻ, rồi dán các mép lại để được các hình tứ diện đều, hình lập phương và hình bát diện đều.

Hướng dẫn giải:


(Bài tập thủ công)


Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)


Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 18 SGK Hình học 12 cơ bản)


Cho hình lập phương (H). Gọi (H’) là hình bát diện đều có các đỉnh là tâm các mặt của (H). Tính tỉ số diện tích toàn phần của (H) và (H’).


Hướng dẫn giải:


Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ . Gọi E, F, G, I, J, K là tâm của các mặt của nó. Khi đó các đỉnh E, F, G, I, J, K tạo thành hình bát diện đều EFGIJK.


Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4), , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Với mọi thứ bạn để lỡ, bạn thu được điều gì đó khác, và với mọi thứ bạn thu được, bạn đánh mất điều gì đó khác.
For everything you have missed, you have gained something else, and for everything you gain, you lose something else.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên