XtGem Forum catalog

Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Giải bài tập 7,8,9)

Hướng dẫn giải bài tập 7,8,9 SGK Giải tích 12 cơ bản trang 44  – Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số


Bài 7. (Trang 44 SGK Giải tích cơ bản)


Cho hàm số y = Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Giải bài tập 7,8,9)

a. Với giá trị nào của tham số m, đồ thị của hàm số đi qua điểm (-1 ; 1) ?


Hướng dẫn giải


Điểm (-1 ; 1) thuộc đồ thị của hàm số ⇔


Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Giải bài tập 7,8,9)


b. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1.


Hướng dẫn giải


m = 1 Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Giải bài tập 7,8,9)


TXĐ: R, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên