80s toys - Atari. I still have

Writing Unit 5 Lớp 10 Trang 58

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 5 Technology And You Writing trang 58. Em hãy đọc các hướng dẫn sử dụng điện thoại công cộng sau đây.

UNIT 5: TECHNOLOGY AND YOU

WRITING (VIẾT)

 

Viết lời hướng dẫn.

Task 1: Em hãy đọc các hướng dẫn sử dụng điện thoại công cộng sau đây.

XIN HÃY ĐỌC LỜI HƯỚNG DẪN CẬN THẬN

Để gọi điện bạn phải có một thẻ điện thoại.

Phải nhớ số điện thoại bạn sẽ gọi.

SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

Trước hết, nhấc ống nghe lên và nghe giọng nói trong điện thoại., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những mối quan tâm ngày hôm nay hiếm khi nào là những mối quan tâm của ngày mai.
The cares of today are seldom those of tomorrow.
William Cowper
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên