pacman, rainbows, and roller s

Writing Unit 5 Lớp 10 Trang 58

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 5 Technology And You Writing trang 58. Em hãy đọc các hướng dẫn sử dụng điện thoại công cộng sau đây.

UNIT 5: TECHNOLOGY AND YOU

WRITING (VIẾT)

 

Viết lời hướng dẫn.

Task 1: Em hãy đọc các hướng dẫn sử dụng điện thoại công cộng sau đây.

XIN HÃY ĐỌC LỜI HƯỚNG DẪN CẬN THẬN

Để gọi điện bạn phải có một thẻ điện thoại.

Phải nhớ số điện thoại bạn sẽ gọi.

SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

Trước hết, nhấc ống nghe lên và nghe giọng nói trong điện thoại., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái ác chẳng bao giờ không bị trừng phạt, thưa ngài. Nhưng sự trừng phạt đôi khi là bí mật.
Evil never goes unpunished, Monsieur. But the punishment is sometimes secret.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên