XtGem Forum catalog

Reading Unit 1 Lớp 10 Trang 12

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 1 A day in the Life Of Reading trang 12 SGK. Hãy đọc lướt qua đoạn văn và ghi chú ngắn gọn về những hoạt động hàng ngày cùa ông Vy và bà Tuyết. Sau đó so sánh ghi chú của em với bạn em.

UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF

READING (ĐỌC)

 

 

Before you read

Theo cặp, hãy hỏi và đáp về những hoạt động hàng ngày dựa vào các gợi ý dưới đây.

Câu hỏi và trả lời gợi ý:

1. A: What time do you often go to school?

B: 1 often go to school at 6.30.

2. A: What time do you often have breakfast?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự tự do về chính trị, sự hòa bình của một quốc gia và chính cả khoa học là những món quà mà Định mệnh đánh thuế nặng nề bằng máu!
Political liberty, the peace of a nation, and science itself are gifts for which Fate demands a heavy tax in blood!
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên