XtGem Forum catalog

Bài 2: Hàm số lũy thừa (Giải bài tập 1,2,3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có lý do cho tất cả mọi chuyện.
There is a reason why all things are as they are.
Bram Stoker
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên