Bài 2: Hàm số lũy thừa (Giải bài tập 1,2,3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự mỉa mai tối thượng của cuộc đời là chẳng ai thoát khỏi nó mà còn sống.
The supreme irony of life is that hardly anyone gets out of it alive.
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog