Bài 4: Đường tiệm cận ( giải bài tập 1,2 )

Hướng dẫn giải bài tập 1,2 SGK Giải tích 12 cơ bản trang 30 – Đường tiệm cận


Bài 1. (Trang 30 SGK Giải tích cơ bản)


Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số:

a. y = x/(2-x)


Hướng dẫn giải:  • Vì:


Bài 4: Đường tiệm cận ( giải bài tập 1,2 )


nên đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.  • Vì:


Bài 4: Đường tiệm cận ( giải bài tập 1,2 )


nên đường thẳng y = -1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.


b. y = (-x + 7)/(x+1)


Đáp án tham khảo:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi cuộc đời quá dễ dàng với chúng ta, chúng ta phải nhận thức được điều đó nếu không chúng ta có thể sẽ không sẵn sàng đón nhận cú đòn sớm hay muộn cũng sẽ đến với tất cả mọi người, dù giàu hay nghèo.
When life is too easy for us, we must beware or we may not be ready to meet the blows which sooner or later come to everyone, rich or poor.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat