Old school Swatch Watches

Bài 4: Đường tiệm cận ( giải bài tập 1,2 )

Hướng dẫn giải bài tập 1,2 SGK Giải tích 12 cơ bản trang 30 – Đường tiệm cận


Bài 1. (Trang 30 SGK Giải tích cơ bản)


Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số:

a. y = x/(2-x)


Hướng dẫn giải:  • Vì:


Bài 4: Đường tiệm cận ( giải bài tập 1,2 )


nên đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.  • Vì:


Bài 4: Đường tiệm cận ( giải bài tập 1,2 )


nên đường thẳng y = -1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.


b. y = (-x + 7)/(x+1)


Đáp án tham khảo:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lòng kính trọng nhận được thì khó mà mất đi thì dễ.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên