Disneyland 1972 Love the old s

Bài 4: Đường tiệm cận ( giải bài tập 1,2 )

Hướng dẫn giải bài tập 1,2 SGK Giải tích 12 cơ bản trang 30 – Đường tiệm cận


Bài 1. (Trang 30 SGK Giải tích cơ bản)


Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số:

a. y = x/(2-x)


Hướng dẫn giải:  • Vì:


Bài 4: Đường tiệm cận ( giải bài tập 1,2 )


nên đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.  • Vì:


Bài 4: Đường tiệm cận ( giải bài tập 1,2 )


nên đường thẳng y = -1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.


b. y = (-x + 7)/(x+1)


Đáp án tham khảo:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời, yêu và được yêu.
There is only one happiness in this life, to love and be loved.
George Sand
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên