Pair of Vintage Old School Fru

Bài 4: Phương trình bậc hai hệ số thực (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 143 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Cho a, b, c ε R, a # 0, z1 và z2 là hai nghiệm của phương trình az2 + bz + c = 0

Hãy tính z1 + z2 và z1 z2 theo các hệ số a, b, c.


Hướng dẫn giải:


Yêu cầu của bài toán này là kiểm chứng định lí Vi-ét đối với phương trình bậc hai trên tập số phức.


+ ∆ ≥ 0 ta đã biết kết quả.


+ ∆ < 0, từ công thức nghiệm Bài 4: Phương trình bậc hai hệ số thực (Giải bài tập 4,5)


Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 143 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Cho z = a + bi là một số phức. Hãy tìm một phương trình bậc hai với hệ số thực nhận z và Bài 4: Phương trình bậc hai hệ số thực (Giải bài tập 4,5)làm nghiệm.


Một phương trình bậc hai nhận z và Bài 4: Phương trình bậc hai hệ số thực (Giải bài tập 4,5)làm nghiệm là

Bài 4: Phương trình bậc hai hệ số thực (Giải bài tập 4,5)Vậy một phương trình bậc hai cần tìm là x2 – 2ax + a2  + b2 = 0, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung... làm bạn ai đó không phải là cơ hội mà là trách nhiệm ngọt ngào.
Cherish the time you have, and the memories you share... being friends with someone is not an opportunity but a sweet responsibility.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên