Polaroid

Bài 4: Phương trình bậc hai hệ số thực (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 143 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Cho a, b, c ε R, a # 0, z1 và z2 là hai nghiệm của phương trình az2 + bz + c = 0

Hãy tính z1 + z2 và z1 z2 theo các hệ số a, b, c.


Hướng dẫn giải:


Yêu cầu của bài toán này là kiểm chứng định lí Vi-ét đối với phương trình bậc hai trên tập số phức.


+ ∆ ≥ 0 ta đã biết kết quả.


+ ∆ < 0, từ công thức nghiệm Bài 4: Phương trình bậc hai hệ số thực (Giải bài tập 4,5)


Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 143 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Cho z = a + bi là một số phức. Hãy tìm một phương trình bậc hai với hệ số thực nhận z và Bài 4: Phương trình bậc hai hệ số thực (Giải bài tập 4,5)làm nghiệm.


Một phương trình bậc hai nhận z và Bài 4: Phương trình bậc hai hệ số thực (Giải bài tập 4,5)làm nghiệm là

Bài 4: Phương trình bậc hai hệ số thực (Giải bài tập 4,5)Vậy một phương trình bậc hai cần tìm là x2 – 2ax + a2  + b2 = 0, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mỹ thua ở Việt Nam vì Mỹ không hiểu người Việt Nam.
Võ Nguyên Giáp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên