XtGem Forum catalog

Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 4, 5, 6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 80 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Lập phương trình mặt phẳng :

a. Chứa trục Ox và điểm P(4 ; -1 ; 2)


Hướng dẫn giải:


Gọi (α) là mặt phẳng qua P và chứa trục Ox, thì (α) qua điểm O(0 ; 0 ; 0) và chứa giá của các vectơ

Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 4, 5, 6)


là vectơ pháp tuyến của (α).


Phương trình mặt phẳng (α) có dạng: 2y + z = 0.


b. Chứa trục Oy và điểm Q(1 ; 4 ;-3).


Hướng dẫn giải:


Tương tự phần a) mặt phẳng (β) qua điểm Q(1 ; 4 ; -3) và chứa trục Oy thì (β) qua điểm O( 0 ; 0 ; 0) có

Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 4, 5, 6), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người yêu người khác một cách chân thành, quyết sẽ không già yếu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên