80s toys - Atari. I still have

Bài 3: Lôgarit (Giải bài tập 4,5)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi bị trừng phạt thì người tốt trở lên tốt hơn, người xấu trở nên xấu hơn.
Ngạn ngữ Italia
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên