Snack's 1967

Sự phát triển và phân bố công nghiệp

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 9 bài 12 Sự phát triển và phân bố công nghiệp trang 47 SGK. Hai khu vực tập trung công nghiệp cao nhất cả nước: Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận, Đông Nam Bộ.

BÀI 12: GIẢI BÀI TẬP SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

1. Dựa vào hình 12.1, hãy xếp thứ tự các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta theo tỉ trọng từ lớn đến nhỏ.

Trả lời:

- Thứ tự các ngành công nghiệp như sau: lương thực, thực phẩm; cơ khí, điện tử; khai thác nhiên liệu; hoá chất; vật liệu xây dựng; dệt may; điện.

- Ba ngành có tỉ trọng lớn nhất là: lương thực, thực phẩm; cơ khí, điện tử và khai thác nhiên liệu.

2. Hãy xác định trên hình 12.2 các mỏ than và dầu khí đang được khai thác.

Trả lời:

- Mỏ than: Đông Triều, cẩm Phả, Hòn Gai.

- Mỏ dầu: Hồng Ngọc, Rạng Đông, Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học.
Tri chi giả bất như hiếu chi giả, hiếu chi giả bất như lạc chi giả.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên