XtGem Forum catalog

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Tiếng Anh có đáp án năm 2015 trường THCS Hoa Lư

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Tiếng Anh có đáp án năm 2015 trường THCS Hoa Lư

Đề thi và đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư. Thời gian làm bài 45 phút.

Trường THCS Hoa Lư

Đề Thi Học Kì 1 năm 2015 – 2016

Môn: Tiếng Anh lớp 8

Thời gian làm bài 45 phút

A> PRONUNCIATION:

I/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others (1.0m)

1. A. classmate      B. character    C. grade      D. place

2. A. tiger             B. wife        C. wisdom       D.  tire

3. A. folk          B. hold           C. photo          D. neighbor, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người phụ nữ biết gương mặt của người đàn ông nàng yêu như thủy thủ hiểu biển khơi rộng lớn.
A woman knows the face of the man she loves as a sailor knows the open sea.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên