Old school Easter eggs.

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Tiếng Anh có đáp án năm 2015 trường THCS Hoa Lư

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Tiếng Anh có đáp án năm 2015 trường THCS Hoa Lư

Đề thi và đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư. Thời gian làm bài 45 phút.

Trường THCS Hoa Lư

Đề Thi Học Kì 1 năm 2015 – 2016

Môn: Tiếng Anh lớp 8

Thời gian làm bài 45 phút

A> PRONUNCIATION:

I/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others (1.0m)

1. A. classmate      B. character    C. grade      D. place

2. A. tiger             B. wife        C. wisdom       D.  tire

3. A. folk          B. hold           C. photo          D. neighbor, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Yêu nhiều là sống nhiều, và yêu mãi mãi là sống vĩnh hằng.
To love abundantly is to live abundantly, and to love forever is to live forever.
Henry Drummond
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên