XtGem Forum catalog

Bài 1: Nguyên hàm (Giải bài tập 1,2)

Bài 1. (Trang 102 SGK Toán cơ bản lớp 12)


Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại?

a)  e-x và –  e-x ;


b)sin2x và sin2x


c) Bài 1: Nguyên hàm (Giải bài tập 1,2)


 Hướng dẫn giải:


a) e-x và – e-x  là nguyên hàm của nhau, vì:


(e-x)’ =  e-x (-1) =- e-x  và (- e-x )’=(-1) (- e-x) = e-x


b) sin2x  là nguyên hàm của sin2x, vì:


(sin2x)’ = 2sinx.(sinx)’ = 2sinxcosx = sin2x, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Danh ngôn Tây Tạng có câu: “Bi kịch nên được sử dụng như nguồn sức mạnh”. Bất luận là khó khăn nào, kinh nghiệm đau khổ ra sao, nếu chúng ta đánh mất hy vọng thì đó là thảm họa đích thực.
There is a saying in Tibetan, “Tragedy should be utilized as a source of strength.”No matter what sort of difficulties, how painful experience is, if we lose our hope, that’s our real disaster.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên