XtGem Forum catalog

Bài 1: Nguyên hàm (Giải bài tập 1,2)

Bài 1. (Trang 102 SGK Toán cơ bản lớp 12)


Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại?

a)  e-x và –  e-x ;


b)sin2x và sin2x


c) Bài 1: Nguyên hàm (Giải bài tập 1,2)


 Hướng dẫn giải:


a) e-x và – e-x  là nguyên hàm của nhau, vì:


(e-x)’ =  e-x (-1) =- e-x  và (- e-x )’=(-1) (- e-x) = e-x


b) sin2x  là nguyên hàm của sin2x, vì:


(sin2x)’ = 2sinx.(sinx)’ = 2sinxcosx = sin2x, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống không bao giờ là bế tắc thực sự nếu con người dám rời bỏ những lối mòn và dũng cảm tìm ra những giá trị mới.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên