Bài 42: Thiên nhiên trung và nam mĩ tiếp theo

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 42 thiên nhiên trung và nam mĩ tiếp theo trang 130 SGK. Khi không khí vào đến đất liền đã mất hơi nước, trở nên khô; mưa rất hiếm, tạo điều kiện để hoang mạc phát triển.

ĐỊA LÍ 7 BÀI 42: GIẢI BÀI TẬP THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ 

TIẾP THEO

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát hình 42.1, cho biết:

- Trung và Nam Mĩ có các kiểu khí hậu nào?

- Sự khác nhau giữa khí hậu lục địa Nam Mĩ với khí hậu Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti.

Trả lời:

- Các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mĩ:

+ Trung và Nam Mĩ kéo dài từ phía bắc xích đạo đến tận vòng cực Nam, nên có đủ các đới khí hậu: xích đạo, cận xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc của con người không nằm ở vận may bên ngoài và có thể nhận biết, nhưng nằm ở sự tốt đẹp và giàu có của tâm hồn, thứ bên trong và không thể nhìn thấy.
A man's felicity consists not in the outward and visible blessing of fortune, but in the inward and unseen perfections and riches of the mind.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring