Polaroid

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 25 SGK Hình học 12 cơ bản)


Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a.Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài 1,2,3)

Cho tứ diện đều ABCD. Hạ đường cao AH của tứ diện thì do các đường xiên AB, AC, AD bằng nhau nên các hình chiếu của chúng: HB, HC, HD bằng nhau. Do BCD là tam giác đều nên H là trọng tâm của tam giác BCD.


Do vậy:


Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài 1,2,3)suy ra:


AH2 = a– BH2 = 6/9a


nên Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài 1,2,3)Thể tích tứ diện đó:


Bài 1: Khái niệm về khối đa diện (Giải bài 1,2,3)


Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 25 SGK Hình học 12 cơ bản)


Tính thể tích khối bát diện đều cạnh a., , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mong tình yêu ẩn dấu sâu trong tim bạn tìm thấy tình yêu chờ đợi bạn trong mơ. Mong nụ cười bạn tìm thấy ở ngày mai xóa đi nỗi đau tìm trong quá khứ.
May the love hidden deep inside your heart find the love waiting in your dreams. May the laughter that you find in your tomorrow wipe away the pain you find in your yesterdays.
A. A. Milne
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên