XtGem Forum catalog

Chương 6. Phản xạ toàn phần – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 173 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  173  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 2: So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường ?


Câu 3: Cáp quang là gì? Hãy cho biết cấu tạo của cáp quang. Nêu một vài ứng dụng.


Câu 4: Giải thích tại sao kim cương và pha lê sáng lóng lánh. Người ta tạo ra nhiều mặt cho viên kim cương hay các vật bằng pha lê để làm gì?


Câu 5: Một chùm tia sáng hẹp truyền từ môi trường (1) chiết suất n1 tới mặt phẳng phân cách với  môi trường (2) chiết sất n2. Cho bết n1 < n2 và i có giá trị thay đổi. Trường hợp nào sau đây có hiện tượng phản xạ toàn phần ?


A. Chùm tia sáng gần như sát mặt phẳng phân cách.


Chương 6. Phản xạ toàn phần – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  173  SGK Vật Lý lớp 11


Câu 6:Một chùm tia sáng hẹp SI truyền trong mặt phẳng tiết diện vuông góc của một khối trong suốt như Hình 27.10. Tia sáng phản xạ toàn phần ở mặt AC.


Trong điều kiện đó, chiết suất n của khối trong suốt có giá trị như thế nào?, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi luôn luôn bám lấy suy nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể làm được điều gì đó bé nhỏ để giảm bớt một phần nỗi thống khổ của nhân loại.
I have always held firmly to the thought that each one of us can do a little to bring some portion of misery to an end.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên