Old school Swatch Watches

Bài 2: Mặt cầu (Giải bài tập 7, 8, 9)

Bài 7. (Hướng dẫn giải trang 49 SGK Hình học 12 cơ bản)


Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AA’ = a, AB = b, AD = c.

Bài 2: Mặt cầu (Giải bài tập 7, 8, 9)


a. Hãy xác định tâm và bán kính của mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình hộp đó.


Trong hình hộp chữ nhật, bốn đường chéo AC”, BD’, CA” và DB” căt nhau tại điểm I là trung điểm của mỗi đường.


Vì 4 đường chéo trong hình hộp chữ nhật bằng nhau, nên điểm I cách đề 8 đỉnh của hình hộp chữ nhật. Nó là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình hộp.


Vì AB = b, AD = c, AA’ = a nên bán kính mặt cầu:


Bài 2: Mặt cầu (Giải bài tập 7, 8, 9)


b. TÍnh bán kính của đường tròn là giao tuyến cưa mặt phẳng (ABCD) với mặt cầu trên.


Hướng dẫn giải:, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự ghen tuông chỉ là yêu và hận cùng một lúc.
Jealousy is just love and hate at the same time.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên