Old school Easter eggs.

Bài 2: Mặt cầu (Giải bài tập 7, 8, 9)

Bài 7. (Hướng dẫn giải trang 49 SGK Hình học 12 cơ bản)


Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AA’ = a, AB = b, AD = c.

Bài 2: Mặt cầu (Giải bài tập 7, 8, 9)


a. Hãy xác định tâm và bán kính của mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình hộp đó.


Trong hình hộp chữ nhật, bốn đường chéo AC”, BD’, CA” và DB” căt nhau tại điểm I là trung điểm của mỗi đường.


Vì 4 đường chéo trong hình hộp chữ nhật bằng nhau, nên điểm I cách đề 8 đỉnh của hình hộp chữ nhật. Nó là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình hộp.


Vì AB = b, AD = c, AA’ = a nên bán kính mặt cầu:


Bài 2: Mặt cầu (Giải bài tập 7, 8, 9)


b. TÍnh bán kính của đường tròn là giao tuyến cưa mặt phẳng (ABCD) với mặt cầu trên.


Hướng dẫn giải:, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không ai đem sự thật đặt vào tất cả những gì mình nói, và rất ít người nói tất cả những gì mình muốn.
No one means all he says, and yet very few say all they mean.
Henry Brooks Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên