XtGem Forum catalog

Chương 7. Độ ẩm của không khí- Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 214 SGK Vật Lý lớp 10
Chương  7. Độ ẩm của không khí- Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  214  SGK Vật Lý lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Độ ẩm tuyệt đối là gì? Độnẩm cực đại là gì? Nói rõ đơn vị đo của các đại lượng này.


Hướng dẫn giải


Học sinh tự giải.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Độ ẩm tỉ đối là gì? Viể công thức và nêu ý nghĩa của các đại lượng này?


Hướng dẫn giải


Học sinh tự giải., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong đời ai cũng có những chương bí mật mà họ hy vọng không bao giờ được biết tới.
In everybody's life there are hidden chapters which they hope may never be known.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên