Pair of Vintage Old School Fru

Chương 7. Độ ẩm của không khí- Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 214 SGK Vật Lý lớp 10
Chương  7. Độ ẩm của không khí- Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  214  SGK Vật Lý lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Độ ẩm tuyệt đối là gì? Độnẩm cực đại là gì? Nói rõ đơn vị đo của các đại lượng này.


Hướng dẫn giải


Học sinh tự giải.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Độ ẩm tỉ đối là gì? Viể công thức và nêu ý nghĩa của các đại lượng này?


Hướng dẫn giải


Học sinh tự giải., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không oán trời, không trách đất, phàm làm người nên hiểu số mệnh.
Bất oán thiên, bất vưu nhân, hạ học nhi thượng đạt.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên