Disneyland 1972 Love the old s

Chương 7. Độ ẩm của không khí- Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 214 SGK Vật Lý lớp 10
Chương  7. Độ ẩm của không khí- Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  214  SGK Vật Lý lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Độ ẩm tuyệt đối là gì? Độnẩm cực đại là gì? Nói rõ đơn vị đo của các đại lượng này.


Hướng dẫn giải


Học sinh tự giải.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Độ ẩm tỉ đối là gì? Viể công thức và nêu ý nghĩa của các đại lượng này?


Hướng dẫn giải


Học sinh tự giải., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Say là cái điên tự nguyện.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên