Polaroid

Giải toán lớp 12 – Giải bài tập toán lớp 12 cơ bản chính xác nhất

Giải bài tập toán lớp 12 cơ bản


GIẢI TÍCH


CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ


* Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

* Bài 2: Cực trị của hàm số

* Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

* Bài 4: Đường tiệm cận

* Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

* Ôn tập chương I


CHƯƠNG II: HÀM SỐ LŨY THỪA. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

* Bài 1: Lũy thừa

* Bài 2: Hàm số lũy thừa

* Bài 3: Lôgarit

* Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

* Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

* Bài 6: Bất phương trình mũ và lôgarit

* Ôn tập chương II


CHƯƠNG III: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG


* Bài 1: Nguyên hàm

* Bài 2: Tích phân

* Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

* Ôn tập chương III


CHƯƠNG IV: SỐ PHỨC


* Bài 1: Số phức

* Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức

* Bài 3: Phép chia số phức

* Bài 4: Phương trình bậc hai hệ số thực

* Ôn tập chương IV


HÌNH HỌC


CHƯƠNG I: KHỐI ĐA DIỆN


* Bài 1: Khái niệm về khối đa diện

* Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

* Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

* Ôn tập chương I


CHƯƠNG II: MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU


* Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

* Bài 2: Mặt cầu

* Ôn tập chương II


CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN


* Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian

* Bài 2: Phương trình mặt phẳng

* Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian

* Ôn tập chương III

* Ôn tập cuối năm


THAM GIA CỘNG ĐỒNG LỚP 12 MÔN TOÁN – CÙNG CHIA SẺ KIẾN THỨC TẠI ĐÂY


Giải toán lớp 12 – Giải bài tập toán lớp 12 cơ bản chính xác nhất, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những người ích kỷ không có khả năng yêu người khác, nhưng họ cũng không có khả năng yêu chính bản thân mình.
Selfish persons are incapable of loving others, but they are not capable of loving themselves either.
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên