Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự vắng mặt của những người ta yêu thương còn tệ hơn cái chết, và hy vọng trong vô vọng còn khổ sở hơn tuyệt vọng.
Absence from whom we love is worse than death, and frustrates hope severer than despair.
William Cowper
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên